Reference

约书亚记1
时势造英雄

时势造英雄

内容提要

背景
    - 他们现在哪里?
    - 约书亚
约书亚领导地位的确认 
通过神的应许
     - 就是你
     - 承受那地为业
     - 条件
        - 默想神的律法
        - 谨守遵行这书上所写的一切话
        - 即可亨通,凡事顺利
    - 通过发挥领导作用
    - 通过以色列人的回应
反思
   - 当刚强壮胆
   - 我会与你同在
   - 真正的根基